Net Zero คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Net Zero คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

Net Zero

Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยวิธีการจำกัดและกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์มีภาวะสมดุลกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก (ลด=ปล่อย)

ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและใกล้ตัวมากที่สุดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้น คือ การปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลออกมาจากรถ หรือโรงงานต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การลดการปล่อยก๊าซควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเรา เช่น การลดการปล่อยก๊าซจากการเลือกใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว หรือการลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น
เพราะการใช้พลังงานเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดสภาพวะโลกร้อนทั้งสิ้นและหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถช่วยโลกเราได้อย่างไร?

Concept Zero คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ Alfa Laval’s Plate heat exchanger

จะผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchanger) คาร์บอนเป็นกลางเครื่องแรกของโลกภายในปี 2030 โดยจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้เหล็กที่ปราศจากฟอสซิลและวัสดุรีไซเคิลในปะเก็น นอกจากนี้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายอีกด้วย

แสงชัยกรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Alfa Laval Plate heat exchangerร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นต่างๆ เช่น

  •  De-Superheat เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ สามารถนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์หรือเปลี่ยนสภาพใหม่ได้ ซึ่ง De-Superheat คือ การนำความร้อนกลับมาใช้ โดยระบบการทำความเย็นจะมีชุดระบายความร้อน (Condenser) อยู่แล้ว เป็นการนำอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไปติดตั้งในตำแหน่งก่อนเข้า Condenser ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นก่อนเข้า Condenser ได้อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่มีอุณหภูมิปกติหรือของเหลวต่างๆที่ต้องการนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ ทำให้ได้น้ำหรือของเหลวที่ออกมามีอุณหภูมิสูงขึ้นตามการออกแบบและสามารถนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น ล้างคราบไขมัน เป็นต้น

 

  • Subcool เป็นการทำให้ระบบทำความเย็นทำงานน้อยลง สารทำความเย็นที่ออกจากคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 30-40 °C โดยประมาณ ซึ่งอุปกรณ์ Subcool นี้ ทำให้อุณหภูมิสารทำความเย็นลดต่ำลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคอมเพรสเซอร์ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมาทำให้อุณหภูมิของสารทำความเย็นต่ำลงส่งผลให้ความสามารถในการทำความเย็น Cooling Capacity สูงขึ้น และทำให้ค่า COP เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงอีกด้วย

สรุปได้ว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval Plate heat exchanger) สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงาน โดยการ De-Superheatสามารถนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์หรือเปลี่ยนสภาพใหม่ได้ และ Subcool นี้ ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคอมเพรสเซอร์รวมถึงการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้วยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วย

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval Plate heat exchangers)
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alfalaval.co.th

หรือติดต่อการสั่งซื้อสินค้าเราได้ ที่นี่ หรือ โทร 02-446-5656 หรือ 061-747-1331

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ