ค่านิยมองค์กร

เกี่ยวกับเรา

ค่านิยมองค์กร

Service minded : ใจรักการบริการ

เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด เราพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศจากใจ

Proactivity : ทำงานเชิงรุก

เราตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมทุ่มเท พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ทำให้มีการเตรียมความพร้อม ปรับตัวให้ทันต่อทุกสถานการณ์

Improvement : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราไม่หยุดที่จะพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และไฟฟ้า

Result Oriented : ทำงานมุ่งเน้นผลงาน

เรามุ่งเน้นที่ความสำเร็จ และเป้าหมายองค์กร จึงตั้งใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อเป็นองค์ชั้นนำ

Integrity : ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์

เราสร้างมาตรฐานในการทำงาน กำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้

Teamwork : ทำงานเป็นทีม

เรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมที่จะสร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน