รางวัลแห่งความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best Performance Award

Distributor for electrical Product

2020

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Runs SAP S/4 HANA By ISS Consulting

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Flagship Award

Foremost and Excellent Sanhua Partner in SEA Region
รางวัลแห่งความสำเร็จ

Distributor Performance Award

2019

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Siemens Certificate Partner

2019

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Blueair Distributor Excellence Award

2019

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Distributor of The Year Sanhua APA Region

2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Danfoss Certificate of Authorized Partners

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Sanhua Distributor Certificate

2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Siemens Approve Partner Certificate

2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

LG Authorized Distributor Cerificate

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Emerson Authorized Distributor Certificate

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Honeywell Highest Growth - BMS/GFD

2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Honeywell Million Dollar Club

2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Honeywell Innovation Pioneer

2017

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน