เครื่องมือวัด

banner

เรียงตาม :

เครื่องมือวัด

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 56 รายการ

 • Elitech Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ELITECH Data Logger แบบ Bluetooth เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ขอใบเสนอราคา
 • Elitech Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ELITECH Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น LKC-1000S+

  ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น LKC-1000S+

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น M1000

  ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น M1000

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องวัดความเร็วรอบ 2 in 1 รุ่น FT3405

  HIOKI เครื่องวัดความเร็วรอบ 2 in 1 รุ่น FT3405

  ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือวัด

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 56 รายการ

 • Elitech Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ELITECH Data Logger แบบ Bluetooth เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ขอใบเสนอราคา
 • Elitech Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ELITECH Data Logger แบบ WIFI เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น รุ่น RCW-360

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น LKC-1000S+

  ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น LKC-1000S+

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น M1000

  ELITECH เครื่องวัดคุณภาพอากาศ รุ่น M1000

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10

  ขอใบเสนอราคา
 • ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ELITECH เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น M10i WiFi

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องวัดความเร็วรอบ 2 in 1 รุ่น FT3405

  HIOKI เครื่องวัดความเร็วรอบ 2 in 1 รุ่น FT3405

  ขอใบเสนอราคา