Engineer (ระบบทำความเย็น)

Job Description

 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แนะนำการใช้งานให้กับลูกค้า ฝ่ายขาย และการตลาด
 • วิเคราะห์ปัญหา เข้าหน้างาน และแก้ไขปัญหาระบบทำความเย็นให้กับลูกค้า รวมถึงการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ
 • นำเสนองาน และจัดอบรมให้กับลูกค้า ร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด รวมถึงเตรียมเอกสารการนำเสนอ (PowerPoint)
 • ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าแจ้งเคลมที่หน้างาน หรือคืนกลับมา
 • สนับสนุนงานด้านพลังงาน (ติดตั้งอุปกรณ์, ทำรายงาน, วิเคราะห์ผล)
 • ให้การสนับสนุนฝ่ายขาย การตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรเครื่องกลหรือระบบทำความเย็นและปรับอากาศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์/สนใจ ด้านระบบเครื่องทำความเย็น สำหรับร้านสะดวกซื้อ Supermarket รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในแบบระบบไฟฟ้า และใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • สามารถตรวจสอบระบบทำความเย็นได้ และใช้เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น วัดความดัน อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า
 • สามารถอ่านคู่มือภาษาอังกฤษของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำไปใช้งานเบื้องต้นได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า สามารถสื่อสาร และแนะนำกระบวนการได้เป็นลำดับขั้นตอน
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และใบขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม

 

แบบฟอร์มสมัครงาน