Credit control officer (บัญชีเร่งรัดหนี้สิน)

Job Description

งานด้านบัญชีเร่งรัดหนี้สิน

 • ออกติดตามหนี้ภาคสนามเป็นหลัก และติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ โดยเจรจาหนี้ประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้
 • สรุปข้อมูลการติดต่อลูกค้าเชิงวิเคราะห์และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ทีมและผู้บริหาร
 • ทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 • ตั้งประวัติลูกค้าเงินสด / แก้ไขข้อมูลลูกค้ากรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-ที่อยู่ / เปลี่ยนชื่อเซลล์ และอื่นๆ
 • ตั้งประวัติเครดิต /กรอกข้อมูลลูกค้าขอเอกสารเปิดหน้าบัญชี/ โทรสอบถามลูกค้าเรื่องระเบียบวางบิล-รับเช็ค เพื่ออัพเดทเข้าระบบ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย / ลูกค้า / และภายในทีมงาน

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการติดตามหนี้ SME ไม่น้อยกว่า 3 ปี    มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย /ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ SME / เคยทำงานในตำแหน่งติดตามหนี้ ,RM หรือ CA  ในสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งมีความรอบรู้ในเชิงธุรกิจและการคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP และ ระบบ winspeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ,Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน