เจ้าหน้าที่สโตร์ (ตลิ่งชัน)

Job Description

 • เบิกสินค้าให้ตรงตามเอกสารใบเบิก
 • ตรวจและรับสินค้าเข้าให้ตรงตามเอกสาร
 • แยกชิ้นส่วนและประกอบพร้อมบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อขาย
 • QC สินค้าก่อนเข้าสต็อกและก่อนส่งให้ลูกค้า
 • แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์
 • จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก
 • ไปเช็คสินค้าที่คลังกิ่งแก้ว(เมื่อมีสินค้าเข้าคลังกิ่งแก้ว)
 • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย
 • สรุปจำนวนแพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ของแต่ละเดือน
 • เช็คสต็อกประจำปี

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาปวช , ปวส และปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน

แบบฟอร์มสมัครงาน