เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค้าส่งต่างจังหวัด (ภาคเหนือ/ภาคใต้) Power tools

Job Description

งานด้านงานขาย

 • นำเสนอขายสินค้าใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา
 • ประสานงานดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนองานและปิดการขาย
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ แนวทางการตลาด และฝ่ายการขาย ของคู่แข่งและของบริษัท เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย และจัดทำแผนการขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 23 – 35 ปี
 • ระดับปวช.ถึงปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 – 2 ปี (ถ้าเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท Power tool จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

แบบฟอร์มสมัครงาน