เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ)

Job Description

  • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
  • ทำตารางนัดหมายการบริการ/การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

Profile & Qualifications Required

  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อายุ 20-40 ปี

แบบฟอร์มสมัครงาน