เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Job Description

 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและให้คำปรึกษากับลูกค้าพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขทางโทรศัพท์และ E-mail
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ทำใบเสนอราคาและให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ติดตามการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจัดเตรียมและเก็บข้อมูลใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบิลขาย และส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นต่อไป
 •  ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีในคลังผ่านระบบ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย ดำเนินการเขียน PR เพื่อสั่งซื้อสินต้า
 • ดำเนินการแจ้งโอนสินค้าไปยังคลังสินค้าที่ใกล้เคียงสถานที่จัดส่งของลูกค้า พร้อมประสานงานจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • รับแจ้งสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ และดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าตามเงื่อนไข จัดทำเอกสารส่งคลังสินค้าเพื่อไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อส่งเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้ากับ Supplier
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อยกเลิกบิลและทำใบลดหนี้ให้ลูกค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านประสานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office, Internet, Outlook และระบบ SAP ขั้นพื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

แบบฟอร์มสมัครงาน