เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Description

1.ด้านบัญชีสต๊อกสินค้า

  • คีย์เอกสารตัดเบิกสินค้าและรับสินค้าเข้าระบบ ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำปี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับสต๊อกสินค้าพร้อมประสานงานกับทางคลังสินค้า

2.ด้านบัญชีเจ้าหนี้

  • ลงบัญชีค่าใช้จ่าย และตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้

3.ด้านบัญชีลูกหนี้

  • ตัดรับชำระหนี้ ออกเอกสารใบเสร็จ และวางบิล

4.งานตรวจสอบเกี่ยวกับการยื่นภาษี และงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย-หญิง
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
  • มีประสบการณ์บัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีสต๊อกมา 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน