หัวหน้าบัญชีสต๊อก

Job Description

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้าและแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ
 • ดูแลเอกสารและควบคุมการรับเข้า-การเบิกจ่ายสินค้า
 • ตรวจสอบบัญชีสต็อคทุกเดือน
 • ควบคุมปริมาณวัตถุดิบในสต็อคให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ติดตามเอกสารวางบิลจากซัพพลายเออร์
 • คอยตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับทำบัญชีสต็อคมาอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะทางด้านบัญชีพื้นฐาน

แบบฟอร์มสมัครงาน