พนักงานขับรถ

Job Description

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

  • ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบจัดส่ง
  • ยกสินค้า จัดเรียงขึ้นรถ ให้เหมาะสมกับสถานที่จัดส่ง
  • ดูแลรักษาสภาพรถของบริษัทให้พร้อมใช้งาน

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.ปวส
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • สำหรับพนักงานขับรถต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และมีใบขับขี่

แบบฟอร์มสมัครงาน