พนักงานขับรถส่งสินค้า (ศาลายา)

Job Description

งานด้านเตรียมสินค้า

 • เบิกสินค้าจากคลังสินค้า
 • เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร

งานด้านจัดสินค้าขึ้นรถ

 • ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่ง
 • จัดเรียงสินค้าบนรถ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
 • ดำเนินการส่งสินค้า
 • บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขนส่ง
 • ทำความสะอาดรถหลังส่งของเรียบร้อยแล้ว

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานขับรถส่งสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน