บทความ

ฮีทปั๊ม (Heat Pump)ผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง

ฮีทปั๊ม (Heat pump) คืออะไร/มีหลักการทำงานอย่างไร?   ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน คืออะไร? พลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้มากมายทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือในโรงงานต่างๆ เพื่อทำความร้อนภายในอาคาร การทำความร้อนจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้น และควบคุมการปล่อย CO2 เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือปั๊มความร้อน จึงเป็นทางเลือกในการให้พลังงานความร้อนอีก   รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเอาพลังงานความร้อนของระบบทำความเย็นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปั๊มความร้อน คือ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อน ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนแบบอื่นเนื่องจากอาศัยหลักการถ่ายเท ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ฮีทเตอร์ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่าเพื่อมาผลิตน้ำหรืออากาศร้อนโดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อนหรือลมร้อนส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ ในวงจรสารทำความเย็นจะมีอุปกรณ์สำคัญ 4 ส่วน คือ      […]

แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001

แสงชัย อิควิพเม้นท์ ยกระดับการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วย ISO 14001 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  เรื่องดี ๆ ที่ “แสงชัย กรุ๊ป” ทำได้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา บริษัท แสงชัย อิควิพเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ นำโดย คุณวรเทพ อัศวนิเวศน์ รองประธานกรรมการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบนโยบายบริษัทฯ ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชิงอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบให้ดีที่สุด  เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่างการจัดการสถานที่ปฎิบัติงาน ให้มีมาตรการ การป้องกัน ส่งเสริม และดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนภายในองค์กร ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ “มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชน ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อบังคับ”  แสงชัย กรุ๊ป […]

ทำความรู้จัก 7 กลุ่มธุรกิจของ แสงชัยกรุ๊ป

ทำความรู้จัก 7 กลุ่มธุรกิจของ แสงชัยกรุ๊ป แสงชัยกรุ๊ป เราคือผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบทำความเย็น ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมบริการแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 40 ปี เราต่อยอดธุรกิจ ขยายออกไปถึง 7 กลุ่ม ซึ่งได้มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน ด้วยโซลูชั่นของแสงชัยกรุ๊ป Energy saving solution 1. กลุ่มธุรกิจ ระบบปรับอากาศ กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ และชิ้นส่วน ที่ใช้ภายในระบบปรับอากาศ เช่น คอมเพรสเซอร์,อุปกรณ์ควบคุมการไหล, อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง-ซ่อม-บำรุงสำหรับระบบปรับอากาศ มากกว่า 10,000 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก 2. กลุ่มธุรกิจ ระบบทำความเย็น กลุ่มธุรกิจ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโซลูชั่น สำหรับงานระบบทำความเย็น ทั้งในเชิงพาณิชย์จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูง พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและบริการงานด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรเฉพาะทาง 3. กลุ่มธุรกิจ ระบบจ่ายไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ […]

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)   เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers) คืออะไร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ Plate heat exchangers (PHE) คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างของเหลวสองชนิดโดยนำเอาแผ่นโลหะสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกันแล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers) นักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. Richard Seligman ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1923 เป็นเครื่องแรกเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการนำแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมมาใช้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนและมีการพัฒนาให้สามารถรับความดัน ณ จุดใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งความร้อนและความเย็น * ความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านผนังกั้นซึ่งมักจะทำด้วยโลหะบางชนิด   เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) มีหลักการทำงานอย่างไร หลักการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchanger) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดยเป็นการนำเอาแผ่นโลหะหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกัน […]

20 เครื่องมือช่างแอร์จำเป็นต้องมีในปี 2022

20 เครื่องมือช่างแอร์จำเป็นต้องมีในปี 2022 เครื่องมือช่างแอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่างแอร์ทุกคนขาดไม่ได้ ในการใช้งานทั้งในงานติดตั้ง งานตรวจเช็ก งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและรับบทำความเย็น ซึ่งอุปกรณ์ เครื่องมือช่างแอร์ ก็มีอยู่หลายอย่างหลายแบบกันเลย และแต่ละแบบจุดประสงค์ในการใช้งานก็ไม่เหมือนกัน วันนี้แสงชัยจะพาไปดูเครื่องมือช่างที่ช่างแอร์ไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ต้องมีติดตัวเอาไว้ไปใช้ในการออกหน้างาน   แวคคั่มปั๊ม (Vacuum pump) 1.แวคคั่มปั๊ม (Vacuum pump) แวคคั่มปั๊มหรือปั๊มสุญญากาศ ทำหน้าที่ดูดอากาศออกจากระบบ เพื่อทำให้ความดันต่ำลงจนเป็นสุญญากาศ ความชื้นและน้ำจะระเหยออกจากระบบ หรือเรียกว่าการทำแวคคั่ม เพื่อให้น้ำยาแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีอากาศหรือความชื้นเจือปน ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของแวคคั่มปั๊มด้วยละครับว่ามีความเร็วในการแวคคั่มมากแค่ไหน ซึ่งการแวคคั่มเนี่ยโดยเครื่องแวคคั่มปั๊มที่มีระดับการทำสุญญากาศที่ดีจะสามารถทำค่าไมครอนได้ต่ำ ซึ่งจะทำให้การทำแวคคั่มรวดเร็ว และความชื้นในระบบระเหยออกได้ดียิ่งขึ้น การแวคคั่มถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้ยาวนานขึ้น     เกจวัดน้ำยาแอร์ (Manifold Gauge) 2.เกจวัดน้ำยาแอร์ (Manifold Gauge) เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับช่างแอร์ ที่ใช้สำหรับวัดค่าความดันภายในระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อการตรวจซ่อม,ใช้ในการเติมน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น และใช้ในกระบวนการทำสุญญากาศร่วมกับแวคคั่มปั๊ม โดยเกจวัดน้ำยา ก็จะมีอยู่หลายประเภท ทั้งเกจวัดน้ำยาแบบธรรมดา ที่จะแสดงค่าทั้งฝั่ง Low-High โดยเกจแบบนี้จำเป็นต้องเลือกใช้งานให้ตรงกับน้ำยา ระหว่าง R22, R134a, R404a ที่มีความดันต่ำ กับ […]

ตอบข้อสงสัย ท่อทองแดง M L K ต่างกันอย่างไร ?

ประเภทของ ท่อทองแดง M K L ต่างกันอย่างไร? ท่อทองแดง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในงานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง คงทน ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี และยังสามารถนำไปดัด ตัด บานปรับเปลี่ยนรูปร่างให้สามารถเข้ากับหน้างาน โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆพวกเบนเดอร์ดัดท่อทองแดง คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง บานแฟร์ และรีมเมอร์ลบคมท่อ ในงานปรับอากาศนั้นท่อทองแดงก็ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกันเพราะท่อทองแดงแอร์ คือท่อที่จะทำหน้าที่ในการดูดและส่งน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็นให้วิ่งไประหว่างคอยล์เย็นไปยังคอยล์ร้อน การเลือกใช้ท่อทองแดงให้เหมาะกับงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกันเพราะท่อแต่ละประเภทก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ในงานที่ไม่เหมือนกัน โดย ท่อทองแดงที่ถูกแบ่งตาม มาตรฐาน ASTMB88 จะแบ่งเป็น 3 ประเภทการใช้งานหลักๆ ด้วยกันคือ M L K ประเภทหลักๆของ ท่อทองแดง ตามมาตรฐาน ASTMB88   ท่อทองแดงแบบบาง – Type M ท่อทองแดงTypeM หรือ ท่อทองแดงแบบบาง นิยมใช้ในการเดินท่อภายนอกของระบบปรับอากาศ และยังถูกใช้ในงานระบบท่อน้ำร้อน-ประปาอีกด้วย ถือว่าเป็นท่อที่มีราคาถูกที่สุดของท่อทั้ง 3 ประเภทนี้ด้วย เหมาะกับงานเดินท่อน้ำยาภายนอกระบบปรับอากาศ ระบบท่อน้ำร้อน-ประปา ท่อทองแดงแบบหนาปานกลาง – Type […]

Energy Saving Solutions ลดการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น

ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะระบบทำความเย็นเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องดื่ม โดยบทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก แนวทางการ ลดการใช้พลังงาน ในระบบทำความเย็น (Energy Saving Solutions) Energy Saving Solutions คืออะไร? Energy Saving Solutions คือ แนวทางการลดพลังงานในระบบทำความเย็น โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน ตรงกับความต้องการของระบบ และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ต้นทุนด้านพลังงานที่มีนัยสำคัญการบริการทางด้าน Energy Saving Solution ทางบริษัท แสงชัยกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีการเข้าสำรวจ และตรวจสอบระบบพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบ ตัวอย่างอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน ของระบบทำความเย็น 1. กระจกฉนวนประหยัดพลังงาน กระจกฉนวณประหยัดพลังงาน หรือ กระจกฉนวนความร้อน เป็นกระจกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกระจกประกบตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป โดยมีเฟรมอลูมิเนียม […]

วาล์ว อัจฉริยะ PICV สำคัญอย่างไรในระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ (HVAC System) เป็นระบบสำคัญที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และอีกมากมาย ต่างให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ระบบปรับอากาศทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  โดยวันนี้เราจะพามารู้จักกับหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของระบบปรับอากาศ วาล์วอัจฉริยะ PICV ที่ วาล์ว จะมาช่วยแก้ไขในเรื่องการปรับสมดุลของน้ำในระบบปรับอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วาล์ว อัจฉริยะ PICV คืออะไร? วาล์วอัจฉริยะ PICV (Pressure Independent Control Valves) หรือที่ส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่า วาล์วควบคุมแรงดันอิสระ ซึ่งจะพบได้ ในระบบไฮโดรนิค ซึ่งจะช่วยในการควบคุมแรงดันน้ำ ที่ใช้ในระบบควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ โดยพื้นฐานแล้ว วาล์วเหล่านี้ ประกอบด้วยวาล์วต่างๆ หลายประเภท รวมกันเป็นหนึ่งยูนิต โดยจะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบ และการติดตั้ง ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โดยมีหน้าที่หลัก คือ ควบคุมปริมาณของเหลวที่ไหลผ่านท่อ และควบคุมความผันผวนของแรงดันในระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาการควบคุมที่มั่นคง และเชื่อถือได้ วิวัฒนาการของ วาล์ว (Balancing Valve) วาล์วอัจฉริยะ PICV นับได้ว่าเป็นวาล์วที่เกิดมาจากการวิวัฒนาการ ของ […]

น้ำยาแอร์ เลือกใช้อย่างไร และต่างกันอย่างไร?

น้ำยาแอร์ เป็นสารเคมี ที่จะใช้เพื่อการทำงานใน ระบบปรับอากาศ และ ระบบทำความเย็น เมื่อไหลผ่านคอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็น จะช่วยดูดซับปริมาณความร้อน กับความร้อนแฝง เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ และความดัน ให้ต่ำลงและกลายเป็น ความเย็น แต่ในส่วนของความร้อน จะถูกถ่ายเท ผ่านคอนเดนเซอร์ หลังจากนั้นจะถูกกลั่น ให้กลับมาป็นสถานะเดิม เพื่อกลับเข้าสู่ระบบ และทำหน้าที่ดังเดิม ทำไมต้อง Maxcool? Maxcool เป็นแบรนด์ที่ผลิต จำหน่ายชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น ตู้แช่สำเร็จรูป ยาวนานกว่า 20 ปี และยังไม่หยุดยั้ง ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอเครื่องทำน้ำเย็น และคอนเดนซิ่งยูนิตรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน ปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้านระบบทำความเย็น สารทำความเย็น ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ ที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม สารทำความเย็น Maxcool จึงมีความมุ่งเน้น ในเรื่องของคุณภาพ คัดสรรค์วัตถุดิบที่บริสุทธิ์ ที่ช่วยลดค่า OPD (Ozone Depletion Potential) ซึ่งเป็นค่าการทำลายชั้นโอโซน หรือชั้นบรรยากาศ ปลอดภัยสำหรับใช้งาน และยังครอบคลุม ทุกการใช้งานของระบบทำความเย็น […]

ห้องเย็นรุ่น Semi – Freezing Room คืออะไร?

ห้องเย็นรุ่น Semi – Freezing Room คืออะไร?  ถ้าพูดถึงห้องเย็น Maxcool By Sangchai หนึ่งในรุ่นห้องเย็นที่ได้รับความนิยม และ ถูกถามถึงมากที่สุด คงหนีไม่พ้นห้องเย็น Maxcool รุ่น Semi – Freezing Room ที่สามารถแช่สินค้าได้หลากหลาย จนกลายเป็นห้องเย็นรุ่นที่ตอบโจทย์กับหลายๆ ธุรกิจ Semi – Freezing Room คือ “ห้องเย็นสำหรับเก็บและแช่ผลิตภัณฑ์” มีหน้าที่เก็บสินค้าอาทิ เช่น อาหารสด หรือ อาหารแปรรูป จนกระทั้งสินค้าอื่นๆที่ต้องการแช่เย็นในอุณหภูมิติดลบ รวมทั้งสามารถแปรรูปอาหารสด ให้กลายเป็นอาหารแช่แข็ง (FROZEN FOOD) หลักการทำงานของห้อง Semi-Freezimg  การนำเทคโนโลยีการแช่แข็ง (Freezing) มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฟรีซสินค้าให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง  โดยลักษณะของ CDU (Condensing Unit) จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆ เพราะ ต้องให้กำลังในการทำงานมากกว่า สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง -20 องศาเซลเซียส โดย […]

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ กับวิธีการเลือกใช้เพื่อระบบทำความเย็น

หากพูดถึง อุตสาหกรรมระบบทำความเย็น คงทราบกันดีว่าหัวใจสำคัญในการทำงานของระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น คือ คอมเพรสเซอร์ แล้วสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยง ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ แต่สำหรับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่จะเลือกใช้ในระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายประเภท ให้ได้เลือกใช้ ในบทความนี้เราแนะนำ ให้รู้จักกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ให้มากขึ้น น้ำมันคอมเพรสเซอร์ คืออะไร? น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น โดยทำหน้าที่หล่อลื่น ชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ เพิ่มกำลังอัด และระบายความร้อนให้แก่คอมเพรสเซอร์ จะถูกจำแนกตามชนิดของน้ำยาแอร์เป็นหลัก ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ มีอะไรบ้าง? สำหรับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ มีหลายประเภท สามารถที่จะแบ่งออก ได้จากหลายปัจจัย แต่จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน 1.น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบ Mineral (Mineral Oil) เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศที่ใช้ HCFC / HC และระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย สามารถใช้ได้ดีกับสารทำความเย็น R-12, R-22 และ R-502 เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดฟอง มีความสเถียรต่อความร้อนและสารเคมีเป็นอย่างดี การเลือกใช้ น้ำมันแร่ […]

1 2 3 6