ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Slide
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

แสงชัย กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านระบบทำความเย็น ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามา
จัดการพัฒนาระบบทำความเย็นโดยเน้นที่การประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบทำความเย็น เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งระบบห่วงโซ่ทำความ
เย็น และลดการปล่อยคาร์บอนสูงสุด

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Slide
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

แสงชัย กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านระบบทำความเย็น ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาจัดการพัฒนาระบบทำความเย็นโดยเน้นที่การประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งระบบห่วงโซ่ทำความเย็น และลดการปล่อยคาร์บอนสูงสุด

Applications

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ระบบทำความเย็นสำหรับตู้แช่
ห้องเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Maxcool ห้องเย็นสำเร็จรูปและห้องเย็นสั่งทำ สามารถปรับรูปแบบห้องเย็นได้ตามความต้องการ มีการทำความเย็น 3 แบบ ได้แก่ Chilled Room, Freezer Room และ Semi-Freezing Room เหมาะสำหรับจัดเก็บอาหารทุกประเภท
ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Chilled Room, Freezer Room และ Semi-Freezing Room เหมาะสำหรับจัดเก็บอาหารทุกประเภท
ระบบทำความเย็นสำหรับตู้แช่
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

Remote System

ระบบตู้แช่ที่มีการระบายความร้อนนอกอาคาร หรือ Remote System เหมาะกับร้านค้าที่มีการ
ติดตั้งตู้แช่จำนวนมาก เช่นในซุปเปอร์มาร์เก็ต

Plug-in System

หรือ Remote System เหมาะกับร้านค้าที่มีการติดตั้งตู้
แช่จำนวนมากเช่นในซุปเปอร์มาร์เก็ต

Brands

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

ด้วยจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ทำให้เราสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อยก
ระดับระบบ Cold Chain ในประเทศไทย ให้ก้าวล้ำ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นผู้นำในด้านระบบทำความเย็นระดับสากล

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

Service

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Engineering Design and Consultation
บริการปรึกษาและออกแบบบริการก่อนการขายโดยทีมวิศวกร
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Energy Saving Solution
บริการออกแบบระบบเพื่อลดค่าพลังงาน
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
After Sales Services and Warranty
บริการหลังการขาย และ รับประกันคุณภาพสินค้า
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
System & Preventive Maintenance Training
จัดอบรมความรู้ด้านระบบทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Nationwide Service & Delivery
ให้บริการทั่วประเทศ
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
24/7 Monitoring Service
บริการควบคุม และ ตรวจสอบ 24 ชั่วโมง
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Engineering Design and Consultation
บริการปรึกษาและออกแบบบริการก่อนการขายโดยทีมวิศวกร
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Energy Saving Solution
บริการออกแบบระบบเพื่อลดค่าพลังงาน
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
After Sales Services and Warranty
บริการหลังการขาย และ รับประกันคุณภาพสินค้า
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
System & Preventive Maintenance Training
จัดอบรมความรู้ด้านระบบทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Nationwide Service & Delivery
ให้บริการทั่วประเทศ
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
24/7 Monitoring Service
บริการควบคุม และ ตรวจสอบ 24 ชั่วโมง

Why Sangchai

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Best-in-class
Refrigeration Solution
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Energy Saving
Solution
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
Carbon Emission
Reduction
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
High Efficiency
and Reliability

Our Project

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ต่างให้ความไว้วางใจแสงชัยในการออกแบบ วางระบบ และทดสอบประสิทธิภาพ
ในระบบทำความเย็น ห้องเย็น ตู้แช่สินค้า ในหลากหลากการใช้งาน เช่นใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ โรงงานผลิตอาหาร
คลังเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ร้านอาหาร โรงแรม และอื่นๆอีกมากมาย

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต นมพาสเจอไรส์
ชิลเลอร์
นมพาสเจอไรส์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต เบเกอรี่
ชุดคอยล์เย็น
คลังสินค้าเบเกอรี่
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
คลังเก็บอาหารญี่ปุ่น
ชุดคอยล์เย็น
คลังสินค้าเก็บอาหารญี่ปุ่น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์
ชุดคอยล์เย็น ชุดคอยล์ร้อน
และ คอมเพรสเซอร์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
คอยล์ร้อน และ คอมเพรสเซอร์
อาหารสัตว์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต ไอศกรีม
ชุดคอยล์เย็น
อาหารสัตว์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต นมพาสเจอไรส์
ชิลเลอร์
นมพาสเจอไรส์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต เบเกอรี่
ชุดคอยล์เย็น
คลังสินค้าเบเกอรี่
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
คลังเก็บอาหารญี่ปุ่น
ชุดคอยล์เย็น
คลังสินค้าเก็บอาหารญี่ปุ่น
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
ห้องเย็นโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์
ชุดคอยล์เย็น ชุดคอยล์ร้อน
และ คอมเพรสเซอร์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
คอยล์ร้อน และ คอมเพรสเซอร์
อาหารสัตว์
ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
โรงงานผลิต ไอศกรีม
ชุดคอยล์เย็น
อาหารสัตว์

Resources

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

ติดต่อฝ่ายขายสอบถามเพิ่มเติม

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น