Product

เช็ควาล์ว

แสดง 19 รายการ

สินค้าแบรนด์ซีรีย์รุ่น
006-1107 Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
006-1135 Staybolt set NRVA 25/32 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
006-1137 Staybolt set NRVA 40/50 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2000 NRVA 15-1/2″WELD FLANGE CHECK VALVE Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2001 NRVA 20-3/4″ Weld Flange Check Valve Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2003 NRVA 32 Check Valve Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2004 NRVA 40 Check Valve Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2020 NRVA 15-20 Check Valve w/o flange Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2022 NRVA 25-32 Check Valve w/o flange Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2024 NRVA 40-50 Check Valve w/o flange Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
020-2026 NRVA 65 Check Valve w/o flange Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5237 CHV-X 15 A ANG CHECK VALVE PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5337 CHV-X 20 A ANG CHECK VALVE PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5437 CHV-X 25 A ANG CHECK VALVE PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5609 SCA-X 40 A Ang Stop/Check Valve PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5703 SCA-X 50 A Ang Stop/Check Valve PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5802 SCA-X 65 A Ang Stop/Check Valve PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B5903 SCA-X 80 A Ang Stop/Check Valve PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม
148B6004 SCA-X 100 A Ang Stop/Check Valve PS52 Danfoss Danfoss รายละเอียดเพิ่มเติม