About Us

รับสมัครงานตำแหน่ง: หัวหน้าบัญชี

รายละเอียดงาน

ดูแลภาพรวมของบัญชี
ด้านบัญชีลูกหนี้ (ตรวจสอบและอนุมัติ)

 • ตรวจสอบบันทึกรับชำระหนี้ เพื่อให้ได้รับการรับชำระหนี้ที่ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบการบันทึกตัดรับชำระลูกหนี้ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการรับเงินจากลูกหนี้ในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบการบันทึกนำฝากเงินสด เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับยอดเงินที่ได้รับมาจริง และนำฝากบัญชีได้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบบันทึกโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารการรับเงินกับจำนวนเงิน
 • เช็ค Statement เพื่อให้ทราบว่าเช็คที่ได้รับมาจากลูกหนี้ มียอดเข้าบัญชีถูกต้องตามที่ได้รับชำระจริง
 • ตรวจสอบการบันทึกเช็ครับผ่านเพื่อให้ทราบยอดเงินที่เข้าบัญชีถูกต้องตรงกันระหว่างรายงานกับ Statement

ด้านบัญชีเจ้าหนี้ (ตรวจสอบและอนุมัติ)

 • ตรวจสอบการตั้งเจ้าหนี้ ว่าลงบัญชีถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจสอบการบัญทึกจ่ายชำระหนี้ เงินโอน จ่ายเชีค และถอนเงินทุกสัปดาห์
 • ตรวจสอบการบันทึกถอนเงินสด เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับยอดเงินที่ได้จ่ายจริง
 • ตรวจสอบบันทึกโอนเงินสดเข้าบัญชีลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ข้อมูลถูกต้องตรงกับเอกสารการจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบและบันทึกการเบิกชดเชยเงิยสดย่อย ประจำทุกสัปดาห์
 • ตรวจสอบและบันทึกเบิกเงินทดรองจ่ายค่าสินค้า และเงินทดรองจ่ายต่างจังหวัด
บริษัท บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
จำนวน 1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง
 2. อายุ 30-40ปี
 3. จบการศึกษา สาขาบัญชี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรับผิดชอบในงาน
 6. สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์เลิก 14.00น.)
 7. มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 1-2 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน หลานหลวง
[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,line" counters=1 counter_pos="inside" style="button"]

สมัครงานในตำแหน่งนี้?

สมัครงานผ่านเว็บไซต์

 1. คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)
 2. เปิดไฟล์ PDF แล้วกรอกแบบฟอร์ม
 3. บันทึกไฟล์
 4. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร และไฟล์ resume

สมัครงานผ่านฝ่ายบุคคล

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล, บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984)
283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์: 02-628-2600 ต่อ 240 , 250 , 282
เบอร์โทรสาร: 02-280-3430
อีเมล : hr@sangchaigroup.com

สมัครงานผ่านเว็บไซต์

 • Accepted file types: pdf.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.