About Us

รับสมัครงานตำแหน่ง: บัญชี GL (Accountant GL)

รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบการส่งรายงานภาษีประจำรายเดือน ภงด.1,3,53,ภพ.30,ภาษีศุลกากร ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank
 • การควบคุมการลงทะเบียน Fix Assets, บันทึกค่าเสื่อมราคารายเดือนของ Fix Assets และตรวจนับสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets)
 • ปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท พร้อมจัดทำรายงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาที่ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
บริษัท บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
จำนวน 1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน หลานหลวง
[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,line" counters=1 counter_pos="inside" style="button"]

สมัครงานในตำแหน่งนี้?

สมัครงานผ่านเว็บไซต์

 1. คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)
 2. เปิดไฟล์ PDF แล้วกรอกแบบฟอร์ม
 3. บันทึกไฟล์
 4. ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร และไฟล์ resume

สมัครงานผ่านฝ่ายบุคคล

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล, บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984)
283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์: 02-628-2600 ต่อ 240 , 250 , 282
เบอร์โทรสาร: 02-280-3430
อีเมล : hr@sangchaigroup.com

สมัครงานผ่านเว็บไซต์

 • Accepted file types: pdf.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.