ขับรถส่งของ


ขับรถกระบะส่งของให้ลูกค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...

Sales


นำเสนอขายสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ส...

QC Engineer


ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ส...

พนักงานผลิต


ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่ก...

Sale Supervisor


ดูแลกลุ่มลูกค้า เซเว่น วางแผนกลยุทธ์การขาย ทั้งในระยะสั...

Sale Representative


รับผิดชอบงานขายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นกล...

Service


ออกไปบริการงานลูกค้านอกสถานที่ ไปติดตั้งระบบไฟออกหน้างา...

Graphic Design


รับผิดชอบงาน ตัดต่อวิดิโอของบริษัท ทำสื่อโฆษณา ออกแบบโบ...