ช่างเทคนิค


ซ่อมเครื่องฟอกอากาศ Blueair และ Honeywell ออกนอกสถานที่...

Sale


สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มงานโครงการใหม่และรักษาคว...

ช่างเชื่อม


เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่ง...

Sale Controller


นำเสนอขายสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุ...

ช่างพ่นสี


พ่นสีชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานอย่างถูกต้อ...

Sale Project2


รับผิดชอบงานขายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุ...