ช่างพ่นสี


– พ่นสีชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานอย่...