ขับรถส่งของ


ขับรถกระบะส่งของให้ลูกค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...

ติดรถส่งของ


-นั่งติดรถคู่ไปกับคนขับส่งของให้ลูกค้า -ยกของ ขนของได้...

ช่างเชื่อม


เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่ง...

Sale Controller


นำเสนอขายสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุ...

ช่างพ่นสี


พ่นสีชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานอย่างถูกต้อ...

Sale Project2


รับผิดชอบงานขายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุ...