หัวหน้าสโตร์


ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าและการรับสินค้าให้เป็น...

QC Engineer


ผู้ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังจากเสร็จกระบวนการผลิต ทั้งงา...

ประเมินราคา


ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ เงื่อนไข ข้อกำหนดของโครงกา...

ช่างพ่นสี


พ่นสีชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานอย่างถูกต้อ...

QC งานเหล็ก


ผู้ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังจากเสร็จกระบวนการผลิต ทั้งงา...

ธุรการสโตร์


ดำเนินการจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ใบ...

หัวหน้า Service


ติดตั้ง, ประกอบและแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดตามใบเปิดงานจากฝ่...

บัญชี GL (Accountant GL)


ตรวจสอบการส่งรายงานภาษีประจำรายเดือน ภงด.1,3,53,ภพ.30,ภ...