News & Promotion

บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เช่น MILLENNIUM CONDENSING UNIT, ECO UNIT COOLER, SEMI-HERMETIC COMPRESSOR รวมทั้งให้บริการด้านระบบทำความเย็นโดยเฉพาะ อาทิเช่น ห้องเย็น ตู้แช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้องเย็นสำเร็จรูป