About Us

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน

 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน(แล้วแต่สังกัดบริษัท)
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าน้ำมันรถ (ตำแหน่งที่ต้องใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์)
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช ลาคลอด งานศพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
13/7/2017

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

หลานหลวง 1
13/7/2017

ผู้ควบคุมเคริ่องจักร CNC

ศาลายา 1
13/7/2017

พนักงานฝ่ายขายค้าส่ง

หลานหลวง 1
2/6/2017

หัวหน้าวิศกรไฟฟ้า

ศาลายา 1
2/6/2017

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ศาลายา 1
2/6/2017

พนังงานขายไฟฟ้าซีเมนส์ (ขายโครงการ)

หลานหลวง 1
2/6/2017

พนักงานขายโครงการ

หลานหลวง 1

บริษัท เอสคอร์ป จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
26/8/2017

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า

กิ่งแก้ว 1

บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
13/7/2017

ช่างพ่นสี

ศาลายา 1
2/6/2017

มอเตอร์ไซค์ส่งสินค้า

ศาลายา 2

บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
13/7/2017

ช่างเทคนิค (คอนเดนซิ่ง)

ศาลายา 1
13/7/2017

พนักงานรายผลิต

ศาลายา 5
13/7/2017

เจ้าหน้าที่เขียนแบบตู้

ศาลายา 1
2/6/2017

พนักงานฝ่ายผลิต

ศาลายา 5
2/6/2017

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนา

ศาลายา 1

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
13/7/2017

มอเตอร์ไซค์ส่งของ

หลานหลวง 1
13/7/2017

พนักงานคลังสินค้า

หลานหลวง 1
13/7/2017

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หลานหลวง 1
2/6/2017

เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดบิล)

หลานหลวง 1