About Us

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน

 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าน้ำมันรถ (ตำแหน่งที่ต้องใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์)
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช ลาคลอด งานศพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
15/8/2019

การตลาด(วิ่งสเปคสินค้าในระบบทำความเย็น)

หลานหลวง 1
12/6/2019

ขับรถส่งของ

ศาลายา 4
29/11/2018

ติดรถส่งของ

ศาลายา 1

บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
15/8/2019

บัญชีเร่งรัดหนี้สิน

หลานหลวง 1
15/8/2019

เจ้าหน้าที่แมสเซ็นเจอร์

หลานหลวง 1
15/8/2019

Sales Engineer ห้องเย็น

หลานหลวง 1
28/2/2019

Programmer (BAS/IIoT)

สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 2
29/11/2018

Sale Representative

หลานหลวง 1

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
15/8/2019

หัวหน้าสโตร์

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
15/8/2019

QC Engineer

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 2
15/8/2019

ประเมินราคา

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
15/8/2019

ช่างพ่นสี

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
15/8/2019

QC งานเหล็ก

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
15/8/2019

ธุรการสโตร์

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
15/8/2019

หัวหน้า Service

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 1
12/6/2019

ช่างเชื่อม

ศาลายา 1
12/6/2019

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ศาลายา 5
29/11/2018

พนักงานผลิต

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 2
29/11/2018

Service

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 2
14/5/2018

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

โรงงานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด 2

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

วันที่ประกาศ ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน
15/8/2019

บัญชี GL (Accountant GL)

หลานหลวง 1
12/6/2019

Service เครื่องฟอกอากาศ

อาคารสำนักงานแอร์ควอลิตี้ 1