About Us

เกี่ยวกับเรา

แสงชัย กรุ๊ป

suwitด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของ คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์ ในปี พ.ศ.2519 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีเลคตริค จึงได้ก่อตั้งขึ้นมีการดำเนินธุรกิจเริ่มแรกด้วยการ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด ด้วยประสบการณ์ความชำนาญและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในปี พ.ศ. 2523 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงชัยอีเลคตริค จึงได้เริ่มมุ่งเน้น พัฒนาธุรกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2527 ได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) ซึ่งในขณะนั้น อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางห้างฯ จึงได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้วยการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพประเภทคอมเพรสเซอร์ ท่อทองแดง และอุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง กับระบบปรับอากาศจากหลายประเทศด้วยกัน อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ

จากความสำเร็จในธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพ ราคา และการให้บริการ ดังนั้นในปี พ.ศ.2543 ทางห้างฯ จึงได้ขยายกิจการเข้าสู่ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น โดยก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นคือ บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นโดยมีการนำเข้า สินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายยี่ห้อ จากหลายประเทศด้วยกันทำให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโตจนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นมาถึงปัจจุบัน

ทางห้างฯ มีการพัฒนาการตลาดอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 ได้มีการก่อตั้งบริษัทในเครืออีกหนึ่งแห่งคือ บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นมา จากความไว้วางใจของผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย ฮันนี่เวลล์ และ บลูแอร์เครื่องฟอกอากาศที่ทางการแพทย์ให้การยอมรับ ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงสุดทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าคุณภาพสำหรับชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็น ผู้นำด้านอุปกรณ์ทำความเย็น อย่างครบวงจร ปี 2547 แสงชัยกรุ๊ปฯ ได้ขยายธุรกิจจากผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้ผลิตโดยก่อตั้ง บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด เพื่อผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบทำความเย็น แรกเริ่มด้วยการประกอบคอนเดนซิ่งยูนิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ครอบคลุมในระบบทำความเย็น เพิ่มความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์และได้จัดตั้ง บริษัท แสงชัย อีควิพม้นท์ จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงภายใต้แบรนด์ซีเมนส์ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในปี 2549 ได้ก่อตั้ง บริษัท เอสคอร์ป จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่แบรนด์แอลจี ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัทแอลจีอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้ก่อตั้ง บริษัท เอสซีโซลูชั่น จำกัด ในปี 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการลูกค้าอย่างแท้จริง

people

 

ประวัติความเป็นมา


timeline