News & Promotion

EMERSON Flow Controls ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย


ทุกวันนี้ เมื่อกล่าวถึงคำว่า เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทำความเย็น ได้ดำเนินและก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้น ก็ล้วนสามารถช่วยให้ระบบมีความลงตัว การทำประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม และเน้นถึงการประหยัดพลังงานได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ขณะเดียวกันยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการยกระดับความรู้สึกสบายของผู้ใช้ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ EMERSON ที่ได้รับการยอมรับมากในอุตสาหกรรม เช่น คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครล (Copeland Scroll Compressor) และอุปกรณ์ควบคุมโฟลคอนโทรล (Flow Controls) ช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพที่ครองใจผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมาอย่างยาวนาน