News & Promotion

การบันทึกทุกช่วงอุณหภูมิสำหรับเรา คือ หัวใจสำคัญ…Emerson Data Logger

ไม่ใช่แค่ทำความเย็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้ว…
ในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า อาหาร ยารักษาโรค ต่างๆ การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และคงที่ย่อมทำให้คุณภาพของสินค้าคงสภาพความสดใหม่ ปลอดภัยจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย จึงมั่นใจได้ว่าการบันทึกทุกช่วงอุณหภูมิสำหรับเรา คือ หัวใจสำคัญ…Emerson Data Logger

ยาประเภทชีววัตถุ เช่น อินซูลิน วัคซีน เซรุ่ม แอนตี้ทอกซิน ท็อกซอยด์ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ และควรติดสติกเกอร์ บอกสภาวะการเก็บที่ถูกต้อง

การเก็บรักษาอาหารคือการยืดอายุของอาหารให้ยาวนานมากขึ้น ทุกครั้งที่เก็บรักษาอาหารสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรกคือ อุณหภูมิที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาอาหาร ป้องกันจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ