News & Promotion

EMERSON Data logger : GO PDF Logger

ในวิดีโอนี้แสดงวิธีเปิดใช้งานตัวบันทึก GO PDF Logger และสถานที่ที่จะวางอุปกรณ์สำหรับการจัดส่งและวิธีดึงข้อมูลจากอุปกรณ์เมื่อการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์

✅เล็ก แบน กันน้ำได้
✅บันทึกเวลาและข้อมูลอุณหภูมิ แบบดิจิทัล
✅ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้โดยตรงพร้อมสร้างรายงานในรูปแบบ PDF
✅การทำงานเป็นไปอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องมีไดร์เวอร์ หรือซอฟต์แวร์
✅เหมาะสำหรับการตรวจสอบการส่งออก/นำเข้า และการจัดส่งทั่วโลก