News & Promotion

วิธีการดูแลรักษา Vacuum pump


น้ำมัน Vacuum pump
-หมั่นตรวจดูระดับน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สีของน้ำมันหรือเปลี่ยนทุกๆ 2 เดือน และควรเปลี่ยนในขณะที่เครื่องยังร้อน
-ห้ามใช้น้ำมันคอมเพลสเซอร์เติมเด็ดขาด

ตรวจสอบการทำงาน
-ฟังจากเสียงในขณะที่vacuum pumpทำงาน
-เช็คว่าvacuum pumpยังทำงานปกติไหม โดยใช้ micron gauge ต่อเข้ากับvacuum pumpโดยตรง หากระดับสูญญากาศลดลงอย่างรวดเน็วจะถึงระดับต่ำกว่า 50 micron