News & Promotion

GO TH Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น


เครื่องบันทึกข้อมูลดิจิตอลแบบใช้ซ้ำ พร้อมโปรแกรมติดตั้ง

มีขนาดเล็กและกะทัดรัดบันทึกอุณหภูมิ และระดับความชื้นระหว่างการจัดจำหน่าย การเก็บรักษาอุณหภูมิและความชื้น สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ผ่าน GO TH Software และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

หน้าจอ LED สามารถดูเวลาปัจจุบัน, อุณหภูมิล่าสุด และอ่านค่าความชื้นได้ เหมาะสำหรับใช้ภายในการนำเข้า / ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถรถดาวน์โหลดกราฟ,พิมพ์และแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย

  • นำกลับมาใช้ซ้ำ
  • มีโปรแกรมใช้งาน
  • วัดอุณหภูมิและความชื้น
  • หน้าจอ LED เพื่อดูข้อมูล
  • ง่ายต่อการใช้งาน
  • ประหยัด