News & Promotion

ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในตลาดคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ สโครล สำหรับระบบปรับอากาศ

อีเมอร์สัน มุ่งมั่นการพัฒนาประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์อย่างต่อเนื่อง ZP คอมเพรสเซอร์ สำหรับระบบปรับอากาศ น้ำยา R410a สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดในตลาด เฉกเช่นเดียวกับ ZP (R22)

โคปแลนด์ สโครล คอมเพรสเซอร์ ZP (R410a) เท่านั้น ที่สามารถตอบสนองการก้าวข้ามสู่ระบบน้ำยาปรับอากาศใหม่ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่กลับให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเหนือกว่าในเครื่องปรับอากาศระบบใหม่เดียวกันที่หลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้

เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed เบอร์5 ใหม่ จะเริ่มประกาศใช้แล้วภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 2561 นี้
โคปแลนด์ สโครลเพรสเซอร์ ZP จากอีเมอร์สัน ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจดถึงรุ่นปัจจุบัน พร้อมแล้วสำหรับการพัฒนาเครื่องปรับอากาศ เพื่อรองรับค่าประสิทธิภาพใหม่ ปี 2561 นี้