News & Promotion

สัมนา ณ โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน (สี่พระยา) 19/07/61


เมื่อ13 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัท อิเมอร์สัน คอมเมอร์เชียล แอนด์ เรซิเดนเชียล โซลูชั่น ร่วมกับ บริษัทในเครือแสงชัยกรุ๊ปฯ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ นวัตกรรมเครื่องและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจทำความเย็นและรีเทล ด้วยเราตระหนักดีถึงความสำคัญของผลิตเครื่องและอุปกรณ์ทำความเย็นที่ต้องมีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยรวมทั้งรักษาความสดของสินค้าให้มีความคงที่ จนถึงมือผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องและอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง เทียงตรง และเชื่อถือได้มารองรับความต้องการของตลาด อิเมอร์สันและบริษัทในเครือแสงชัย กรุ๊ปฯ จึงจัดการสัมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำความเย็น ที่จะช่วยให้คุณพร้อม รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของทิศทางการตลาดในปัจจุบัน โดยอิเมอร์สันในฐานะผู้ผลิต และบริษัทในเครือแสงชัยกรุ๊ปฯ ซึ่งเป็น ผู้จัดจำหน่ายคอมเพรสเซอร์สโครล ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบทำความเย็นเพื่ออาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ รวมทั้งระบบทำความเย็นชั้นนำของโลก