News & Promotion

คอมเพรสเซอร์ลงกราวด์ เพราะการเชื่อมหัว

สาเหตุ เกิดจากการเชื่อมหัวคอมเพรสเซอร์ที่ฐานของท่อทางส่งโดยใช้ความร้อนสูงมาก ทำให้ขั้วหลักไฟฟ้าร้อนมากตามไปด้วย ด้านในของคอมเพรสเซอร์จะมี Terminal ต่อกับขั้วหลักไปหาขดลวด เมื่อได้รับความร้อนมากๆ จะทำให้ฉนวนของ Terminal และขดลวดละลาย

วิธีแก้ไข ต้องเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเลยครับ ตรวจสอบความชื้นในระบบซึ่ง sight glassเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้บอกระดับความชื้นที่สะสมอยู่ในระบบทำความเย็น ตรวจสอบต่ำแหน่งความสูงของคอนเดนซิ่ง คอนเดนซิ่งต้องอยู่ต่ำกว่าเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้ของเหลวอยู่ต่ำกว่าเสมอ ของเหลวที่ว่าก็คือน้ำมันคอมฯซึ่งคอนเดนซิ่งมีคอมเพรสเซอร์อยู่ภายใน และคอมเพรสเซอร์ก็ต้องการใช้น้ำมันคอมฯในการหล่อลื่น ถ้าหากพบรอยรั่วที่ตัวคอมเพรสเซอร์อย่าทำการแก้ไขเอง ควรที่จะส่งเคลมกับทางบริษัทผู้ผลิตดีกว่าครับ

ปล.การ Test หารอยรั่วสามารถค้นหาด้วยเครื่องมือตรวจรอยรั่วน้ำยาแอร์ได้ทันที แต่ถ้าใช้น้ำสบู่ในการหารอยรั่วต้องทำขณะที่พื้นที่นั้นไม่มีความร้อน ถ้ามีความร้อนน้ำสบู่ที่ใช้ Test อาจจะเดือดแล้วเหมือนว่าเป็นรอยรั่วก็ได้ครับ