News & Promotion

ZP คอมเพรสเซอร์ กับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ประหยัดมากกว่าเดิม

อีเมอร์สัน มุ่งมั่นการพัฒนาประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์อย่างต่อเนื่อง

ZP คอมเพรสเซอร์ สำหรับระบบปรับอากาศ น้ำยา R410a สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดในตลาด เฉกเช่นเดียวกับ ZR (R22)

โคปแลนด์ สโครล คอมเพรสเซอร์ ZP (R410a) เท่านั้น ที่สามารถตอบสนองการก้าวข้ามสู่ระบบน้ำยาปรับอากาศใหม่ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่กลับให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเหนือกว่าในเครื่องปรับอากาศระบบใหม่เดียวกันที่หลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้

เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed Speed เบอร์5 ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจดถึงรุ่นปัจจุบัน พร้อมแล้วสำหรับการพัฒนาเครื่องปรับอากาศ จะเริ่มประกาศใช้แล้วภายใน 1 ม.ค. 2562 นี้

#เบอร์5 #ประหยัดไฟเบอร์5 #โคปแลนด์ #คอมเพรสเซอร์ #R410a #R22