News & Promotion

FLIR YEAR END SALE Sense x Safe ตรวจจับอุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าปลอดภัยคูณ2 ด้วยชุดคู่หูสุดคุ้ม!

 


Flir
one pro กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imaging Camera สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS/Androidช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ -20°C ถึง 400°C

  • สินค้าแบรนด์ Apple ที่เชื่อมต่อได้ เช่น iPhone 5/ 6/ 7 /se/ iPad/ iPad mini/ iPad Pro

Flir C2/C3 กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา ความละเอียด 4800 pixels สามารถถ่ายภาพช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -10°C ถึง 150°C แบบทัชสกรีนมีระบบ Wi-Fi ในตัวเพื่อง่ายต่อการแชร์รูปภาพ ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ง่ายต่อการพกพา

FLIR TG165 หาความร้อนที่ซ่อนอยู่ภายใน- แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ระยะการมองเห็นอัตราส่วน 24:1 ปลอดภัยจากระยะที่วัด ช่วยให้มองเห็นจุดบอดที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า หรืออาจเป็นอันตรายต่อการสัมผัส
สามารถเซฟ เก็บภาพและข้อมูล พร้อมจัดทำรายงาน ช่องต่อ USB โหลดไฟล์และภาพอย่างรวดเร็วหรือจาก Micro SD ผ่านการทดสอบทนต่อแรงตกกระแทกระยะสูง 2 เมตร

FLIR VP52 ปากกาวัดไฟ ถ้าตรวจพบไฟฟ้าจะมีแสงสีเขียวแจ้งเตือน ปลอดภัย เพียงแตะบนสายไฟ

เงื่อนไขการรับประกัน :
1.รับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2.การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง
3.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
– อุบัติเหตุประมาท หรือ จงใจทำให้เสียหาย หรือ การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี เช่น ทำเครื่องตกน้ำ ทำตกกระแทก เป็นต้น
– การนำเครื่องไปดัดแปลงหรือใช้งานนอกเหนือจากข้อกำหนดในคู่มือ หรือผ่านการซ่อมจากที่อื่น
4.กรณี สินค้าชำรุดจากโรงงานและตรวจพบภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่ไดรับสินค้า ทางแสงชัยฯ จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้
เริ่ม 21 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561