News & Promotion

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ดีไหม? ใช้แล้วคุ้มไหม? ประหยัดเงินได้จริงไหม?

แอร์ระแบบอินเวอร์เตอร์ดีไหม

 

#ระบบอินเวอร์เตอร์ดีไหม#ใช้แล้วคุ้มไหม#ประหยัดเงินได้จริงไหม?

ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ ระบบที่นำเอาความรู้ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยคำสั่งจาก ไมโครคอมพิวเตอร์ที่สั่งงานโดยตรงจากรีโมทคอนโทรนและนำคำสั่งดังกล่าวมาใช้ ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ ให้ทำงาน ปรับอุณหภูมิ ควบคุมความชื้น ควบคุมความเย็น ให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้คำสั่งจากโมโครคอมพิวเตอร์

———–————————–————————-

#คุณสมบัติเด่นของระบบอินเวอร์เตอร์

 ประหยัดไฟกว่า 20 -30 %

 เย็นเร็วทันใจ

 รักษาอุณหภูมิห้องได้คงที่

 เสียงของเครื่องทำงานเงียบกว่า

 อากาศสดชื่นกว่า

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

————————–————————–———-

#ประหยัดไฟได้อย่างไร?

ผลจากการทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิโดยตรงภายในห้องต่อมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ทำให้ไมโครคอมสั่งการเปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์อยู่ตลอดเวลา มีผลทำให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลง ส่งผลให้ปริมาตรการดูดน้ำยาลดลง การกินไฟของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงตามไปด้วย ทำให้เราสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ แม่ว่ามอเตอร์จะทำงานอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นการทำงานตามคำสั่งของไมโคร คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมความถี่่ของไฟฟ้าเท่านั้น